Krakowska Akademia Aiki Jujutsu

Witamy!

Krakowska Akademia Aiki Jujutsu jest stowarzyszeniem zajmującym się krzewieniem rekreacji ruchowej oraz rozwojem sztuk walki w Krakowie. Cele te realizujemy głównie poprzez prowadzenie zajęć samoobrony – aiki jujutsu, uzupełnianych zajęciami z innych dziedzin bu-jutsu (tradycyjnych japońskich sztuk walki).

Zasadniczo prowadzimy nauczanie w zakresie stylu Yoseikan, w dwóch jego odmianach: Yoseikan Yoshin-ryu – według programu mistrza Stanisława Cynarskiego oraz Aiki Jujutsu Yoseikan – według programu mistrza Jana Janssensa. Uzupełniająco nauczane są również podstawowe formy systemów Daito-ryu oraz Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu.

Yoseikan jest systemem walki stworzonym przez mistrza Minoru Mochizukiego w 1931 roku. Powstał na bazie Daito-ryu, z elementami karate w stylu Shotokan. Jego ideą było dostosowanie metod szkolenia oraz technik do współczesności oraz większe urozmaicenie programu, tak aby stał on się zachętą do systematycznego treningu dla jak najszerszego grona ludzi. Podstawą systemu są tradycyjne techniki ju-jutsu, lecz nauczane w sposób przystępny oraz z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

Daito-ryu jest jednym z najstarszych styli ju-jutsu. Geneza tego systemu walki sięga XII wieku. Pierwotnie jego techniki stanowiły rodowy sekret książęcego klanu Takeda. Z Daito-ryu wywodzi się większość pozostałych systemów z grupy aiki jujutsu, w tym Yoseikan i Aikido; pozostałe wywodzą się z Takeda-ryu. Obie gałęzie rozdzieliły się pod koniec XVI wieku. Stąd w programach niektórych szkół propagujących Yoseikan, naucza się również form bardziej tradycyjnych, dla zachowania pamięci o korzeniach oraz historycznych podstawach przekazywanych technik.

Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu jest jednym z najstarszych systemów japońskich sztuk walki spośród tych, które przetrwały do naszych czasów. Jego geneza sięga XIV wieku. Bronią wiodącą, jest w niej szabla (katana), stąd podstawą szkolenia jest ken-jutsu (sztuka szermierki), ale nie wyczerpuje to jej programu, w którym znajdują się również inne poddyscypliny.

Krakowska Akademia Aiki Jujutsu działa po patronatem Polskiej Federacji Aiki Jujutsu.

Trenuj sztuki walki z nami! Zapraszamy na treningi w centrum Krakowa.

Aktualności

Treningi wznawiamy we wrześniu od 13.09 raz w tygodniu co wtorek o godzinie 18:30-20:00 mamy trening na sali na ul. Śniadeckich 12b