Krakowska Akademia Aiki Jujutsu

Instruktorzy

Jarosław Jastrzębski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 1991 roku od ju-jutsu w Ognisku TKKF "Łączność" w Krakowie. Od 1995 roku posiada państwowe uprawnienia instruktorskie. Pierwszy stopień mistrzowski uzyskał w 1999 roku. Jego nauczycielami są obecnie Stanisław Cynarski (od 1992 roku) i Jan Janssens (od 2001 roku). Za swoich głównych nauczycieli uznaje także Michała Śliwkę (w latach 1991-2000), u którego rozpoczynał treningi i uzyskał pierwszy stopień mistrzowski, oraz Jerzego Lelito (w latach 1994-2001), u którego trenował karate w stylu Shotokan (w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego). Od 2000 roku jest Prezesem i Głównym Instruktorem Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Od 2004 roku jest również Prezesem Polskiej Federacji Aiki Jujutsu. Od 2016 roku posiada stopień mistrzowski 6 dan (w Polskim Stowarzyszeniu Aiki Jujutsu oraz Polskiej Federacji Aiki Jujutsu). Aktywnie działa naukowo i społecznie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym książki Wprowadzenie do japońskich sztuk walki, Kraków 2008 podstawowego podręcznika dla każdego interesującego się budo i kilkunastu monografii poświęconych wojnie na Pacyfiku.

Piotr Urbaniak – magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 2006 roku od ju-jutsu w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Od 2011 roku trenuje równolegle karate w stylu Shotokan oraz  szermierkę japońską Katori Shinto Ryu. Jego nauczycielami są obecnie Jarosław Jastrzębski i Stanisław Cynarski w zakresie aiki jujutsu, Łukasz Hejnak w karate Shotokan oraz Mateusz Kuduk w zakresie Katori Shinto Ryu. W 2011 roku uzyskał państwowe uprawnienia instruktorskie. Od 2017 posiada stopień 2 dan (w Polskiej Federacji Aiki Jujutsu). Obecnie jest Instruktorem Podstawowym w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu.

Daniel Więcek – lekarz medycyny, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygodę ze sztukami walki rozpoczął 1993 roku od Kodokan judo. Aiki jujutsu uprawia od 1998 roku, początkowo w ramach Polskiego Stowarzyszenia Aiki Jujutsu w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, a od 2001 roku w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Równolegle w latach 2002-2006 uprawiał judo w ramach Sekcji Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego nauczycielami są obecnie Stanisław Cynarski (od 1998 roku) i Jarosław Jastrzębski (od 2001 roku). W latach 1993-1996 trenował także u Wiesława Litwina w zakresie judo. Od 2009 roku posiada stopień mistrzowski 2 dan (w Polskim Stowarzyszeniu Aiki Jujutsu, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz Polskiej Federacji Aiki Jujutsu). Od 2008 roku posiada państwowe uprawnienia instruktorskie. Obecnie jest Instruktorem Podstawowym Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu.

Krzysztof Nowicki – magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 1990 roku od ju-jutsu w Ognisku TKKF "Łączność" w Krakowie. W 1995 uzyskał państwowe uprawnienia instruktorskie. Przez wiele lat uprawiał także siatkówkę i szybownictwo. Jego nauczycielami są obecnie Jarosław Jastrzębski oraz Stanisław Cynarski w zakresie aiki jujutsu. Z swojego głównego nauczyciela uznaje również Michała Śliwkę, u którego trenował ju-jutsu w latach 1990-2000. Od 2002 roku jest Sekretarzem Generalnym Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu, a od 2004 roku jest także Sekretarzem Generalnym Polskiej Federacji Aiki Jujutsu. Od 2010 roku posiada stopień mistrzowski(1 dan), a w 2021 roku uzyskał stopień 2 dan (w Polskim Stowarzyszeniu Aiki Jujutsu, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz Polskiej Federacji Aiki Jujutsu). Obecnie jest Instruktorem Podstawowym Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu.

Sebastian Oborewicz – magister zarządzania, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 2001 roku od ju-jutsu w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Od 2008 roku trenuje równolegle karate w stylu Shotokan. Od 2003 posiada państwowe uprawnienia instruktorskie. Jego nauczycielami są obecnie Jarosław Jastrzębski oraz Stanisław Cynarski w zakresie aiki jujutsu oraz Paweł Janusz w zakresie karate. Od 2004 jest wiceprezesem Polskiej Federacji Aiki Jujutsu, a od 2005 jest także wiceprezesem Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Od 2010 roku posiada stopień 1 dan (w Polskim Stowarzyszeniu Aiki Jujutsu, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz Polskiej Federacji Aiki Jujutsu). Obecnie jest Instruktorem Pomocniczym Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu.

Grzegorz Bernard – magister zarządzania, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Treningi sztuk walki rozpoczął w 2005 roku w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu. Od 2011 roku trenuje równolegle Kobukai aiki jujutsu oraz należy do Krakowskiego Dojo Katori Shinto Ryu. Jego nauczycielami są obecnie Jarosław Jastrzębski i Stanisław Cynarski w zakresie Yoseikan Yoshin Ryu aiki jujutsu, Jacek Krzeszowiec w zakresie Kobukai aiki jujutsu oraz Mateusz Kuduk w zakresie Katori Shinto Ryu. Od 2016 posiada stopień 1 dan (w Polskiej Federacji Aiki Jujutsu i Polskim Stowarzyszeniu Aiki Jujutsu). Od 2016 roku jest Instruktorem Pomocniczym w Krakowskiej Akademii Aiki Jujutsu.

Aktualności

Treningi wznawiamy we wrześniu od 13.09 raz w tygodniu co wtorek o godzinie 18:30-20:00 mamy trening na sali na ul. Śniadeckich 12b